Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Burmistrz Drawna informuje, że wniosek Gminy Drawno złożony  w konkursie Granty PPGR na „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” został zaakceptowany. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na zakup 154 laptopów i 19 tabletów dla dzieci i młodzieży z terenu  Gminy Drawno.