Granty sołeckie

Wykonano zadania współfinansowane z grantów sołeckich w wysokości każdy 10 000,00 zł dofinansowania, dotyczących działań:

- Konotop, „Siłownia zewnętrzna dla mieszkańców sołectwa Konotop” - 3 urządzenia na placu zabaw, 13 530,00 zł;

- Zatom, „Siłownia zewnętrzna dla mieszkańców sołectwa Zatom” - 3 urządzenia na placu biesiadnym 13 530,00 zł;

-Dominikowo, „Stworzenie miejsca integracji i spotkań dla mieszkańców Dominikowa poprzez remont budynku po remizie strażackiej”, wartość  zadania 19 750 zł.