Granty sołeckie 2020

14 lipca 2020  w Starostwie Powiatowym w Choszcznie Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski wraz z sołtysami sołectw: Niemieńsko - Agnieszką Kołodziejską, Święciechów - Andrzejem Ratowiczem i Zatom - Jolantą Kucharską podpisali umowy na dofinansowanie projektów w ramach konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego "Granty sołeckie 2020". Województwo Zachodniopomorskie reprezentowali Członek Zarządu Województwa zachodniopomorskiego - Stanisław Wziątek oraz Radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego - Łukasz Młynarczyk

Dotacje przyznane dla sołectw przeznaczone są na dofinansowanie zadań gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Gmina Drawno otrzymała trzy granty w wysokości po 10 000,00 zł  dla poszczególnych sołectw na realizację następujących zadań: Niemieńsko - "Poprawa bezpieczeństwa za świetlicą wiejską", Święciechów - "Poprawa dojścia do placu zabaw" i Zatom - "Doposażenie placu zabaw dla dzieci w Zatomiu".