Granty Strażackie w Drawnie po raz drugi

Z przyjemnością informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego z siedzibą w Szczecinie, Uchwałą Nr 969/21 z dnia 22 lipca 2021 r., udzielił Ochotniczej Straży Pożarnej w Drawnie dotacji w wysokości 10 000 zł na realizację zadania polegającego na wykonaniu prac remontowych i modernizacyjnych II wjazdu do garażu strażnicy.