II sesja Rady Miejskiej w Drawnie

Zwołuję w trybie nadzwyczajnym w dniu 14 maja 2024 r. (wtorek) o godz. 15:15 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drawnie II sesję Rady Miejskiej w Drawnie z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Uwagi do porządku obrad II sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawach:

3.1. wyrażenia zgody na członkowsko radnego w dwóch stałych Komisjach Rady Miejskiej w Drawnie,
(druk nr 3)

3.2. powołania składów osobowych komisji Rady Miejskiej w Drawnie,
(druk nr 4)

3.3. wyboru  Przewodniczącego  Komisji  Rewizyjnej,
(druk nr 5)

3.4. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Drawna.
(druk nr 6)

  1. Wolne wnioski i zapytania.   
  2. Zakończenie obrad II sesji Rady Miejskiej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

/-/ Aleksander Dementiew

 

Druki są dostępne na stronie: https://rada.drawno.pl/posiedzenie/2