Informacja

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno

Od 1 stycznia 2021 roku stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych i niezamieszkałych na terenie gminy Drawno nie ulegają zmianie. Dla nieruchomości zamieszkałych stawka opłaty za gospodarowanie odpadami wynosi 28 zł od każdego mieszkańca, natomiast w przypadku kompostowania odpadów biodegradowalnych-26 zł.