Informacja

W związku z pojawiającymi się nieuzasadnionymi obawami mieszkańców Drawna dotyczącymi zagospodarowania budynku po gimnazjum przy ul. Szkolnej w Drawnie, Burmistrz Drawna przedstawia informację przedstawioną w w/w sprawie przez Stowarzyszenie Pomorzanka, któremu przekazano w użyczenie ten budynek.