Informacja

Urząd Miejski w Drawnie, informuje, że od dnia 1 lipca 2021 r. rozpoczęte zostaną kontrole w zakresie przestrzegania przez mieszkańców naszej gminy zasad segregacji odpadów komunalnych.

Pracownicy firmy odbierającej odpady na terenie gminy Drawno, będą sprawdzać, czy w pojemnikach na odpady zmieszane, nie znajdują się odpady, które podlegają selektywnej zbiórce. Pojemniki i worki przeznaczone do selektywnej zbiórki również będą kontrolowane pod kątem prawidłowej segregacji. W przypadku stwierdzenie przez pracownika, że w pojemniku/worku zostały zgromadzone nieczystości niezgodnie z zasadami segregacji, nie będą one podlegać odbiorowi. Pojemnik/worek zostanie oznaczony naklejką, koloru żółtego, zawierającą komunikat o konieczności ponownego posortowania odpadów. Prawidłowo posegregowane odpady zostaną odebrane przez firmę wywozową podczas kolejnego odbioru, który odbędzie się zgodnie z harmonogramem.

 

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH DOTYCZY WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I JEST OBOWIĄZKOWA!!!