Informacja

Informacja o zrealizowanych szczepieniach na COVID-19 w Gminie Drawno (stan na 17.06.2021)

Informacja o zrealizowanych szczepieniach na COVID-19 w Gminie Drawno (stan na 17.06.2021)

Liczba ludności: 4993

Pacjenci zaszczepieni przynajmniej jedną dawką: 2015

Pacjenci w pełni zaszczepieni: 1200

Procent pacjentów zaszczepionych pełną dawką [%]: 24

Grupa wiekowa:

0-11lat             0

12-19 lat        54   (13%)

20-39 lat       347   (23,6%)

40-59 lat       623   (44,9%)

60-69 lat       543   (67,8%)

70+ lat          448   (73%)

 

Pamiętaj, szczepienia to ochrona zdrowia i życia. Własnego i innych.