Wybory sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Święciechów