Informacja

W dniu 28 kwietnia 2022 r. do Urzędu Miejskiego w Drawnie wpłynęła oferta stowarzyszenia ,,COOLturalne Drawno” na realizację zadania publicznego pn. ,,Magiczny Dzień Dziecka”. Zgodnie z art. 19a ust. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U 2020 r. poz.1057 ze zm.), każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3 (BIP, strona internetowa jst, siedziba organu jst) może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Do pobrania:

Oferta