Informacja dot. robót budowlanych - budowa kanalizacji sanitarnej w Barnimiu

Informujemy o rozpoczęciu robót budowlanych dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Barnimiu. W pierwszej kolejności uzgodniono prace w drogach gminnych przy budynkach mieszkalnych nr 76 do 82 oraz 95 do 103.

W związku z powyższym w miesiącu marcu mogą występować utrudnienia w komunikacji, za co z góry przepraszamy i prosimy mieszkańców w/w budynków o wyrozumiałość. W przypadku chęci uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z kierownikiem referatu Planowania Inwestycji i Ochrony Środowiska Grzegorzem Wiśniowskim, tel. 728 819 379.