Informacja dotycząca decyzji podatkowych na rok 2023

Podatniku, przeczytaj:

Informujemy, iż decyzje podatkowe na rok 2023 mogą do Państwa zostać dostarczone po terminie I raty płatności, tj. po 15 marca, ma to związek z trwającymi pracami nad nowym oprogramowaniem.

Jeśli decyzja podatkowa zostanie dostarczona w późniejszym terminie, to podatnik ma 14 dni na uregulowanie tej należności.Ustawowa data 15 marca może więc ulec przesunięciu o odpowiednią ilość dni równą opóźnieniu w dostarczeniu decyzji z wymiarem podatku.