Informacja dotycząca osób głuchych i niedosłyszących - NSP 2021

Wojewódzkie Biuro Spisowe w Szczecinie uprzejmie informuje, iż oferuje osobom głuchym i niedosłyszącym możliwość aktywnego udziału w spisie poprzez zapewnienie odpowiednich warunków technicznych i zaangażowanie rachmistrzów migających ze znajomością polskiego języka migowego (PJM).

Zatem wszystkie osoby głuche i niedosłyszące z terenu naszej gminy mogą zostać spisane przy udziale rachmistrzów migających.

W celu realizacji wywiadu z osobą głuchą lub niedosłyszącą, konieczne jest zgłoszenie się osoby głuchej lub niedosłyszącej do Urzędu Statystycznego w Szczecinie poprzez aplikację „Zamów kontakt”, dostępną pod adresem https://kontaktmigowy.stat.gov.pl/.
Aplikację tę obsługuje pracownik Urzędu Statystycznego w Szczecinie, którego zadaniem będzie zorganizowanie spotkania pomiędzy rachmistrzem, a respondentem na platformie Webex.


W aplikacji „Zamów kontakt” respondent będzie musiał wypełnić następujące pola:

  1. adres email respondenta,
  2. sposób obsługi – online lub w Urzędzie (w tym drugim przypadku respondent powinien jeszcze wybrać z listy rozwijalnej właściwy Urząd Statystyczny),
  3. data oraz zakres godzinowy wizyty,
  4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych respondenta podczas rezerwacji e-wizyty,
  5. oświadczenie, że respondent jest świadomy/a, iż rozpowszechnianie wizerunku pracownika prowadzącego e-wizytę wymaga jego zezwolenia.