Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Drawno w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2022 r.