Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie w 2023 r. realizacji zadań publicznych w zakresie wsparcia działalności organizacji pozarządowych