Informacja o wyborach

Burmistrz Drawna informuje, że po przeprowadzeniu przedterminowych wyborów w dniu 09 października 2021r., sołtysem sołectwa Święciechów została

Pani Anna Sroczyńska.

Przedterminowe wybory były związane ze złożoną przez byłego już sołtysa rezygnacją. Rezygnacja sołtysa z pełnionej funkcji przed upływem kadencji równoznaczna była z regencją całej rady sołeckiej. W związku                 z tym w dniu tym także dokonano wyboru członków rady sołeckiej.

Rada sołectwa Święciechów liczy 5 osób i są to:

  1. Bożena Drewke,
  2. Sylwia Kozłowska,
  3. Agnieszka Leciejewska,
  4. Agata Rynkiewicz,
  5. Renata Stańczyk.

Odchodzącemu sołtysowi Panu Andrzejowi Ratowiczowi składamy serdeczne podziękowania i słowa uznania za pełnienie nieprzerwanie      11 lat funkcji Sołtysa w sołectwie Świeciechów oraz zaangażowaną pracę na rzecz lokalnej społeczności .

Nowo wybranej Pani sołtys i członkom Rady Sołeckiej gratulujemy  i życzymy powodzenia w realizacji zamierzonych planów !