Już wkrótce wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

W związku z upływem w dniu 30 kwietnia 2024r. kadencji Sołtysów i Rad Sołeckich wszystkich sołectw z Gminy Drawno Burmistrz Drawna Wojciech Wiśniowski wydał Zarządzenie w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich na kadencję 2024-2029. Załącznikiem do Zarządzenie jest harmonogram wyborów.

https://bip.drawno.pl/artykul/zarzadzenie-nr-52-2024-burmistrza-drawna-z-dnia-3-czerwca-2024-r-w-sprawie-wyborow-soltysow-i-r