Przystosowanie pomieszczeń w byłym gimnazjum publicznym w Drawnie na Klub Seniora

Zrealizowano roboty budowlane w byłym gimnazjum publicznym dot. przystosowania pomieszczeń na Klub Senior +. Wykonawcą prac wyłonionym w przetargu nieograniczonym była Firma Handlowo-Usługowa MAR-NET Marcin Niezgoda, ul. Dworcowa 9/1, 78-540 Kalisz Pomorski. Koszt zadania to 158 000 zł brutto. Zadanie finansowane z budżetu państwa w wysokości 150 000,00 zł. Wartość całego zadania wg projektu 187 500 zł wraz z wyposażeniem).