Komunikat dot. przydatności wody do spożycia w miejscowości Święciechów