Kwalifikacja wojskowa 2023

Na podstawie art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. rok 2022, poz. 2305 z późn. zm.), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. rok 2023, poz. 440) oraz Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023r. (Dz. U. rok 2023, poz. 333), podaje się do publicznej wiadomości, że w okresie od dnia 17 kwietnia 2023r. do dnia 21 lipca 2023r., każdego tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni świątecznych, będzie przeprowadzana kwalifikacja wojskowa na obszarze województwa zachodniopomorskiego.

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. mężczyzn urodzonych w 2004r.

2. mężczyzn urodzonych w latach 1999-2003, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

3. osoby, które w latach 2021 i 2022:

   a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej

   b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złoży wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej

4. kobiety urodzone w latach 1999-2004 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/2023 kończą studia na kierunkach: analityka medyczna, farmacja, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwo, weterynaria oraz na kierunkach związanych z kształceniem w zakresie psychologii i ratownictwa medycznego lub kończą naukę w zawodach: technik farmaceutyczny oraz technik weterynarii

5. osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej

Wg. wojewódzkiego planu Kwalifikacji Wojskowej 2023

Gmina Drawno ma przewidziany termin pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej  na:

13 czerwca 2023r.

w Choszczeńskim Domu Kultury

przy ulicy Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno

kontakt w sprawie kwalifikacji wojskowej
tel. 664 773 699
e-mail: pjackiewicz@drawno.pl