Mobilny Punkt Informacyjny w Urzędzie Miejskim w Drawnie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie wraz z Urzędem Miejskim w Drawnie, serdecznie zaprasza na indywidualne spotkanie – rozmowę ze specjalistą ds. funduszy europejskich w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, podczas którego będzie można otrzymać informację m.in. o:

  • wsparciu z Funduszy Europejskich,
  • środkach na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacjach i pożyczkach na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • finansowaniu kursów i szkoleń zmierzających do podniesienia kwalifikacji zawodowych,
  • zasadach pozyskania dofinansowania,
  • aktualnych i przyszłych ogłoszeniach o naborach wniosków.

 

 

Najbliższy Mobilny Punkt Informacyjny odbędzie się:

 

10 czerwca  2022 r. w godzinach od 10:00 do 12:30w Urzędzie Miejskim  w Drawnie

ul.  Kościelna 3, 73-220  Drawno

 

 

 

Dla kogo?

 

Indywidualne rozmowy ze specjalistą ds. funduszy europejskich skierowane są do wszystkich zainteresowanych tematem Funduszy Europejskich: do społeczności lokalnej, osób fizycznych, przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST), przedstawicieli III sektora oraz wszystkich zainteresowanych tematyką unijną.

 

Organizator spotkania:

 

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koszalinie

Al. Monte Cassino 2, 75 – 412 Koszalin

tel. 94 31 77 405/407/409

e-mail: lpi-koszalin@wzp.pl

 

 Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020