Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Drawna ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno na stanowisko głównego księgowego w referacie finansowo – księgowym

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Oświadczenie

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialne, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.