Najlepsze życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek

W zawiązku z przypadającym w dniu 8 maja Dniem Bibliotekarza i Bibliotek Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski w dniu dzisiejszym odwiedził Bibliotekę Publiczną w Drawnie i w tym szczególnym dniu złożył pracownikom biblioteki życzenia i gratulacje osobistej i zawodowej pomyślności, sukcesów oraz powodzenia w realizacji wszelkich zamierzeń.

Złożył także podziękowania i wyrazy uznania za wkład pracy w aktywizowanie i edukację naszej lokalnej społeczności.