Obowiązek odśnieżania dachów i usuwania sopli

Obowiązek odśnieżania dachów i usuwania sopli

W związku z intensywnymi opadami śniegu, przypominamy o obowiązku usuwania śniegu, lodu i nawisów śnieżnych z dachów, balkonów i miejsc gdzie zalegający śnieg oraz lód mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku.

Śnieg zalegający na powierzchni dachu może negatywnie wpłynąć na konstrukcję dachu, zwłaszcza w czasie roztopów i wahań temperatury. Śnieg zalegający na dachu może również stanowić zagrożenie dla przechodniów oraz samochodów poruszających się po drogach i chodnikach. Z tego powodu Prawo budowlane nakłada obowiązek usuwania nadmiaru śniegu z dachu oraz wykonywania doraźnej kontroli stanu technicznego dachu oraz całego budynku.

Podobnie spadające sople czy nawisy śnieżne zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia. Dlatego tak ważne jest odśnieżanie dachów zimą, do czego właściciel budynku lub zarządca nieruchomości winien przywiązywać dużą wagę.