OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DRAWNA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Dominikowo oraz fragmentu obrębu Chomętowo, gmina Drawno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko