Odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż Alei Kasztanowej w Święciechowie

„Odnowienie ciągu komunikacyjnego wzdłuż Alei Kasztanowej w Święciechowie” w ramach projektu „Rewitalizacja Gminy Drawno poprzez odnowę przestrzeni publicznych i przywrócenie im funkcji społeczno-gospodarczych – etap I” Inwestycja dofinansowana w 90% ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Inwestycja zrealizowana w zakresie:

  • przebudowy istniejącej nawierzchni jezdni asfaltowej oraz chodników z kostki betonowej;
  • wykonania nawierzchni zjazdów do posesji prywatnych;
  • wykonania powierzchniowego odwodnienia terenu;
  • wkomponowanie w ciągu drogi obiektów małej architektury.

Wykonawcą robót była: „REBUDROG SPÓŁKA z.o.o.”, Rębusz, 73-240 Bierzwnik na kwotę brutto: 669 906,73 zł. brutto