Oferta na realizację zadania publicznego

W dniu 8 maja 2024 r. do Urzędu Miejskiego w Drawnie wpłynęła oferta Parafialnego Zespołu Caritas w Barnimiu na realizację zadania publicznego pn. ,,Festyn z okazji Dnia Dziecka Bądźmy Razem”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U 2023 r. poz. 571), każdy w terminie 7 dni od dnia  zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3 (BIP, strona internetowa jst, siedziba organu jst) może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Załącznik

Link do BIP: https://bip.drawno.pl/artykul/oferta-na-realizacje-zadania-publicznego-19