Ogłoszenia

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” ogłasza nabór wniosków na następujące działania:

1.  Podejmowanie działalności gospodarczej:

Nabór 1/2021 Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej (partnerstwodrawy.pl)

2. Rozwijanie działalności gospodarczej:

Nabór 2/2021 Rozwijanie działalności gospodarczej (partnerstwodrawy.pl

3. Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Ogłoszenie naboru 5/2021 PROMOWANIE OBSZARU LSR, W TYM PRODUKTÓW LUB USŁUG LOKALNYCH (partnerstwodrawy.pl)

4. Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Ogłoszenie naboru 6/2021 ZACHOWANIE DZIEDZICTWA LOKALNEGO (partnerstwodrawy.pl)

5. Wsparcie przedsiębiorczości rybaków/ mieszkańców obszaru LSR

Ogłoszenie naboru 7/2021 WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI RYBAKÓW/MIESZKAŃCÓW OBSZARU LSR (partnerstwodrawy.pl)