Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. oświaty i współpracy z organizacjami pozarządowymi