Ostatnia sesja Rady Miejskiej w Drawnie

W piątek – 26 kwietnia 2024 roku miała miejsce ostatnia sesja Rady Miejskiej w Drawnie w kadencji samorządowej 2018 - 2024.

W jej trakcie podziękowano radnym pracującym na rzecz drawieńskiego samorządu i pożegnano tych, którzy kończą pracę w tej kadencji.

Za ich pracę na rzecz samorządu podziękowali: Przewodniczący Rady Miejskiej Aleksander Dementiew, Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski, Burmistrz Elekt Wojciech Wiśniowski, a  Radny RM Czesław Paszkiewicz podziękował za dobrą współpracę z samorządem.

Wszyscy radni kończący obecną kadencję otrzymali pamiątkowe grawertony.

Podziękowania złożyły również Sekretarz Gminy Mariola Kowalewska i Skarbnik Gminy Agnieszka Zarecka podkreślając, że współpraca układała się bardzo dobrze chociaż zdarzały się też sprawy niełatwe, ale udawało się je  wspólnie rozwiązywać.

Ponadto szczególne podziękowania od dyrektorów i kierowników placówek podległych otrzymał kończący swoją kadencję burmistrz Andrzej Chmielewski.

Sesja inaugurująca nową kadencję samorządową w Drawnie jest zaplanowana na 7 maja 2024 r. na godzinę 10.00 w sali biesiadnej DOK.