Przebudowa drogi gminnej nr 656011Z w Drawnie (II etap) - ul. Piaskowa i Potokowa

Zakończono  II etap prac na Osiedlu obejmujący przebudowę drogi Potokowej i Piaskowej. Przebudowie uległy dwa odcinki jezdni ulicy Piaskowej oraz cztery odcinki jezdni ulicy Potokowej wraz z montażem oznakowania drogowego na przedmiotowych ulicach. W ramach inwestycji przebudowie uległy również skrzyżowania i wjazdy oraz budowa chodników, miejsc postojowych i ciągów pieszo-jezdnych, a także urządzenie terenów zieleni. Koszt robót wyniósł 1 442 694,87 zł. Dofinasowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 60%. Pierwszym etapem prac było wykonanie oświetlenia na całym osiedlu, które wykonano w 2019 roku natomiast Trzeci etap prac to przebudowa dróg Saperów
i Zdrojowej, który planowany jest do zrealizowania do końca września 2021 r.