Pierwsza sesja Rady Miejskiej w Drawnie

Pierwsza po wyborach samorządowych sesja Rady Miejskiej w Drawnie odbyła się 7 maja 2024 r. w Drawieńskim Ośrodku Kultury.

Nowo wybrani radni odebrali zaświadczenia i złożyli ślubowanie. Drugim uroczystym momentem poza ślubowaniem radnych było ślubowanie Pana Wojciecha Wiśniowskiego, który został Burmistrzem Drawna.

Zgodnie z prawem, pierwszą po wyborach sesję Rady Miejskiej zwołuje Komisarz Wyborczy. Wybrani w ostatnich wyborach nowi radni i burmistrz, złożyli ślubowanie i odebrali zaświadczenia o wyborze. Taka sesja odbyła się 7 maja, w sali biesiadnej DOK. Poprowadził ją radny senior Pan Bogdan Buchajczyk.

Rotę ślubowania odczytał najmłodszy radny Pan Tomasz Kic.

W dalszej części sesji radni wybrali Przewodniczącego Rady Miejskiej, a został nim  Pan Aleksander Dementiew. Na Wiceprzewodniczącego wybrano Pana Adama Emilianowicza.

Glosowanie przeprowadziła trzyosobowa Komisja Skrutacyjna wybrana spośród radnych w składzie: przewodniczący radny Pan Krzysztof Bojara oraz członkowie: radna Pani Jolanta Kucharska i radna Pani Agnieszka Traczyk.

Następnie Pan Piotr Sieradzon Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Drawnie wręczył Burmistrzowi Drawna Wojciechowi Wiśniowskiemu zaświadczenie o wyborze.

Objęcie obowiązków przez Burmistrza nastąpiło z chwilą złożenia wobec rady roty ślubowania.

„Obejmując Urząd Burmistrza Drawna, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi Urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy Drawno”.

Na zakończenie uroczystej sesji odchodzący Burmistrz Andrzej Chmielewski przekazał nowo zaślubionemu Burmistrzowi Wojciechowi Wiśniowskiemu symboliczny „Klucz do Bram Gminy Drawno” z  życzeniami samych sukcesów i podejmowania tylko trafnych decyzji.

Były podziękowania, gratulacje, życzenia i kwiaty, a wszystko to w uroczystej i podniosłej oprawie.