Podpisanie umów – Granty Sołeckie 2021

„Zakup elementów siłowni zewnętrznej” w Brzezinach oraz „Zakup elementu zabawowego na plac zabaw w Podegrodziu” to dwa granty sołeckie, które zostaną zrealizowane jeszcze w tym roku. Uzyskały one wsparcie ze środków marszałkowskich z „Grantów sołeckich 2021”.

10 sierpnia br. umowy przyznające wsparcie podpisali: Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek, Burmistrz Drawna Andrzej Chmielewski, w zastępstwie Skarbnika Gminy Celina Wolniak wraz z Sołtys Brzezin Agatą Kolasa i Sołtysem Barnimia Magdaleną Taratajcio.

Wartość udzielonych dotacji dla każdego zadania wynosi po 10.000 zł.