POMORZE ZACHODNIE – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne

Informujemy, że Gmina Drawno realizowała w Szkole Podstawowej w Drawnie pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach   projektu grantowego pn. „POMORZE ZACHODNIE – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zadanie polegało na wsparciu psychologiczno-pedagogicznym uczniów  Szkoły Podstawowej w Drawnie w celu zminimalizowania skutków związanych z występowaniem pandemii Covid-19. W ramach realizowanego projektu zostało udzielone wsparcie 211 uczniom naszej szkoły w łącznym wymiarze 499 godz., w tym 76 godz. wsparcia indywidualnego. W efekcie m.in. wsparty zostanie rozwój ucznia zdolnego, wyrównane braki w wiadomościach i umiejętnościach  spowodowanych nauką zdalną, przezwyciężone skutki niepowodzeń szkolnych, przywrócone właściwe postaw wobec dalszej nauki, stymulowanie i usprawnienie zaburzonych procesów psychomotorycznych istotnych w procesie nabywania wiedzy. Wysokość grantu wyniosła 26.695,30 zł.