Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap I