Poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno - etap II

Trzeci nabór wniosków z Polskiego Ładu - PGR  zakończony dofinansowaniem dla Gminy Drawno w wysokości 1.950.690,00 zł  pozwoli nam na realizację II etapu zadania pn.:  „poprawa gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Drawno”.

W ramach tego etapu planowana jest modernizacja, remont oczyszczalni ścieków w Drawnie.