Program dotacyjny „ Kultura – Interwencje”

Ruszył nabór do programu dotacyjnego „Kultura – Interwencje” organizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Wnioski można składać do 18 marca 2024r.

Uprawnionymi do składania wniosków w programie „ Kultura – Interwencje. Edycja 2024” są m.in. samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz koła gospodyń wiejskich.

Projekty dla których można wnioskować o dofinansowanie to : organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursy, szkolenia, spotkania, warsztaty, plenery, wystawy (wraz z katalogami) konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, widowiska muzyczne, happeningi,  spektakle teatralne, realizacja działań edukacyjno- animacyjnych wspomagających lokalną społeczność w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne również on – line , organizacja  seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych również on -line, organizacja rekonstrukcji historycznych , uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, również o charakterze patriotycznym, również on – line.

Realizacja zadań powinna nastąpić od 10 maja do 31 października 2024 roku.
Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć jeden wniosek w naborze. Do limitu nie wliczają się wnioski wycofane w trakcie naboru.
Dofinansowanie może wynosić do 75 proc. budżetu zadania. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może wyrazić zgodę na podniesienie wartości udziału procentowego dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania do poziomu 100 proc.

Nabór odbywa się drogą elektroniczną i potrwa do 18 marca 2024 roku. Wnioski należy składać w Systemie Obsługi Programów dotacyjnych NCK pod: https://sop.nck.pl/site/login

Regulamin programu „Kultura – Interwencje. Edycja 2024”

Regulamin Programu Narodowego Centrum Kultury Kultura – Interwencje. Edycja 2024