Projekt Cyfrowa Gmina- Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- ,,Granty PPGR”

W dniu 15 października br. Szkoła Podstawowa w Drawnie jest zamknięta, dlatego prosimy o składanie oświadczeń przez rodziców oraz pełnoletnich uczniów do Urzędu Miejskiego w Drawnie pok. Nr 9.