Promocja środowiskowych walorów gminy Drawno w oparciu o wodny potencjał obszaru poprzez zakup łodzi i organizację dwóch wydarzeń promujących

Zrealizowano projekt Szkolnego Klubu Żeglarskiego w Drawnie pod nazwą „Promocja środowiskowych walorów gminy Drawno w oparciu o wodny potencjał obszaru poprzez zakup łodzi i organizację dwóch wydarzeń promujących”. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano dwa wydarzenia promujące, zorganizowane bezpłatne szkolenie w zakresie żeglowania dla co najmniej 25 osób i zakupiono łódź omega. Wartość dofinansowania to 50 000 zł.

Galeria zdjęć