Przebudowa drogi gminnej nr 656011Z w Drawnie - ul. Zdrojowej i ul. Saperów - III etap

Przedmiotem niniejszego zamierzenia inwestycyjnego jest przebudowa dwóch odcinków jezdni ulicy Zdrojowej oraz cztery odcinki jezdni ulicy Saperów wraz z montażem oznakowania drogowego na przedmiotowych ulicach zgodnie z projektem organizacji ruchu drogowego.

W ramach inwestycji przebudowie ulegną również skrzyżowania i wjazdy oraz nastąpi budowa chodników, miejsc postojowych i ciągów pieszo-jezdnych, a także wykonane zostanie urządzenie terenów zieleni.

Planowana przebudowa odcinków jezdni ulic zapewni poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu jazdy na przedmiotowych odcinkach dróg.

Planowane zakończenie przebudowy ulicy Saperów i Zdrojowej to wrzesień 2021 rok.

Wykonawcą robót drogowych jest firma TOM-BRUK, Tomasz Apoczkin, Sławęcin 8, 73-200 Choszczno.

Przebudowa przedmiotowych dróg to III i ostatni etap inwestycji, która dofinansowana jest w 60% z Funduszu Dróg Samorządowych.

Do pobrania:

Mapka