Przebudowa drogi gminnej nr 656011Z w Drawnie (III etap) - ul. Zdrojowej i ul. Saperów

Zakończono zadanie związane z przebudową dróg lokalnych - przebudową ulic Saperów i Zdrojowej. Był to ostatni III etap przebudowy dróg na „osiedlu” w Drawnie. Dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych to 60 %. Wykonawcą była firma TOM-BRUK, Tomasz Apoczkin, Sławęcin 8, 73-200 Choszczno. Koszt wykonania III etapu przebudowy dróg na osiedlu to: 1 286 823,11 zł brutto.