Przebudowa i budowa drogi gminnej Drawno - Zdanów (II etap)

W ramach przebudowy drogi gminnej nr 655006Z (jako II etap inwestycji) w 2022 roku przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych na odcinku 1340 m. Na odcinku rozbudowywanej drogi (od km 0+460,00 do km 1+800,00) przewiduje się wykonać jezdnię o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej i szerokości nominalnej jezdni od 5,00 do 5,50 m, która obramowana będzie obustronnymi poboczami gruntowymi o szerokości 0,75 m.

Planowane przedsięwzięcie jakim jest przebudowa drogi gminnej ma za zadanie skomunikowanie miejscowości Zdanów z miejscowością Drawno. Z uwagi na fakt, iż droga gminna jest w niezadowalającym stanie technicznym to zachodzi konieczność jej rozbudowy aby doprowadzić drogę do stanu zgodnego z wymaganiami stawianymi drodze klasy L.

W roku 2023 planowana jest przebudowa kolejnego odcinka drogi, jako III etap inwestycji.

Dofinansowanie do przebudowy drogi zapewnione jest w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych.