Przebudowa i budowa drogi gminnej Drawno-Zdanów (I etap) – ul. Leśników

Jest to I etap inwestycji, który planowany jest do realizacji do końca września 2021 roku. Kolejne etapy w 2022 oraz w 2023 roku.

W ramach przebudowy odcinka drogi gminnej nr 655006Z (jako I etapu inwestycji, do granicy obrębu Drawno) przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-asfaltowych. Wykonanie chodnika przy jezdni z kostki betonowej, wjazdów oraz miejsc postojowych. W ramach inwestycji przewiduje się również przebudowę odcinka drogi (wewnętrznej - dojazd do działek budowlanych) również z kostki betonowej.

Planowana przebudowa drogi zapewni poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego i komfortu jazdy na przedmiotowym odcinkach.

Wykonawcą robót drogowych jest firma BUDPAK, Pawłem Szubert, Stargard.

Inwestycja dofinansowana jest w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych.

Do pobrania:

Mapka