Przebudowa i budowa drogi gminnej Drawno - Zdanów (I etap) – ul. Leśników

Miło nam poinformować, że dnia 15.07.2021r. dobiegł końca I etap inwestycji pn.: „Przebudowa i budowa drogi gminnej Drawno-Zdanów – ul. Leśników na odcinku 0+000,00 do 0+460,00” współfinansowanej z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach rozbudowy odcinka drogi gminnej nr 655006Z wykonano nową nawierzchnię jezdni na odcinku 460 metrów, przebudowano istniejące chodniki oraz wybudowano nowe miejsca postojowe.

W celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa poruszających się przechodni na przedmiotowym odcinku drogi ustawione zostały nowe znaki drogowe, m.in. B-43 strefa ograniczonej prędkości do 30 km/h, w której to strefie, na wszystkich drogach obowiązuje zakaz przekraczania określonej prędkości.

Wykonawcą robót była firma BUDPAK Paweł Szubert ze Stargardu a koszt I etapu zadania wyniósł 1 014 750,00 zł brutto.