Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych w Niemieńsku i Święciechowie oraz ciągu komunikacyjnego w Chomętowie

Dnia 30 listopada 2020 roku zakończono realizację przebudowy ciągu komunikacyjnego i dróg wewnętrznych pozyskanych bezpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Na realizację tych zadań pozyskano 80 % środków finansowych właśnie z KOWR Szczecin.

Wykonawcą robót w Niemieńsku i w Chomętowie była firma TOM - BRUK Tomasz Apoczkin, natomiast w Święciechowie firma BRUKBED Radosław Kuczyński.

Koszt wszystkich robót to kwota ok 500 000 zł