Przebudowa odcinka drogi nr 656009Z w Drawnie (odcinek 150 m przy budynkach nr 19 i 19A –ul. Pomorska).

Zrealizowano i rozliczono inwestycję pn.: przebudowa odcinka drogi  nr 656009Z w Drawnie (odcinek 150 m przy budynkach nr 19 i 19A – ul. Pomorska). Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym było: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Marek Leśniak, Zieleniewo 71, 73-240 Bierzwnik. Kwota zadania 149348,91 zł brutto. Zadanie dofinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 63,63 %.