Przebudowa odcinka drogi w Kiełpinie

Przebudowa odcinka drogi w Kiełpinie na nawierzchnię asfaltową, przejętą przez Gminę Drawno od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwietniu 2018 r. Koszt zadania to kwota ok 80 000,00 zł brutto. Dofinansowanie na przebudowę niniejszej drogi uzyskano w wysokości 80% kosztów ze środków KOWR.