Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej – ul. Słoneczna w Drawnie