Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej – ul. Słoneczna w Drawnie

Przebudowano odcinek drogi wewnętrznej – ul. Słonecznej w Drawnie wraz z odwodnieniem terenu. Wykonano utwardzenie kostką betonową jezdni i chodników o powierzchni całkowitej ok 558 m2, powierzchnie placu manewrowego utwardzonego kruszywem 165 m2.   

Galeria zdjęć