Przebudowa świetlic wiejskich w Kiełpinie i w Brzezinach

Z przyjemnością informujemy, że wniosek o dofinansowanie złożony przez Gminę Drawno na przebudowę dwóch świetlic w Brzezinach i Kiełpinie został zakwalifikowany do dofinansowania.  Zadanie obejmuje m.in. remont i przebudowę budynków świetlic, termomodernizację, wymianę źródeł ciepła na ekologiczne i dostosowanie miejsc dla osób z niepełnosprawnościami, oraz wyposażenie świetlic. Wartość zadania wynosi 648 234,60 zł. Dofinansowanie ze środków PROW to 63,63%.

Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.