Przebudowa odcinka drogi gminnej w Dominikowie - ul. Rybacka Chata

Przebudowano odcinek drogi gminnej w Dominikowie – ul. Rybacka Chata od skrzyżowania z drogą powiatową – ul. Lipową do cmentarza, łącznie z dojazdem do bramy cmentarza na nawierzchnię asfaltową oraz utwardzeniem miejsc postojowych. Wykonawcą była firma Rebudrog Sp. z o.o. Koszt zadania to kwota ok 150 000,00 zł brutto.

Galeria zdjęć